Konsultacje technologiczne w serwisach INNOVATION GROUP POLAND

Rozpoczęły się konsultacje technologiczne w serwisach należących do sieci naprawczej INNOVATION GROUP POLAND. Współpraca z IGP ma na celu podniesienie jakości oraz optymalizację procesu likwidacji szkód poprzez doszkolenie pracowników serwisów oraz doposażenie w nowoczesne narzędzia.