Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez HERKULES Bogusław Raatz. Państwa danych osobowych do nowych przepisów oraz zapewniamy, iż  dane osobowe przekazane przez Państwa są w sposób właściwy zabezpieczone, a w naszej firmie wdrożono wszelkie konieczne procedury w celu prawidłowej ich ochrony i realizowania obowiązków prawnych w tym zakresie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy Państwa, że

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest HERKULES Bogusław Raatz z siedzibą w Białe Błota 86-005, ul. Hodowlana 45/1, tel.: +48 52 363 33 43, mail: info@herkules-sc.pl, REGON: 093133125, NIP: 9531637315 (zwany dalej HERKULES).

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: info@herkules-sc.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HERKULES Bogusław Raatz,  ul. Hodowlana 45/1, 86-005 Białe Błota z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez HERKULES w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności:

 • zawarcia umowy lub wykonania zlecenia , świadczenia usług ,zamówienia, zapytania ofertowego, kontaktów biznesowych, itp.
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • w celu zabezpieczenia osób i ochrony mienia na obszarze administrowanym przez HERKULES,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i transportowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Zamawiającym a firmą HERKULES,
 • obsługi prawnej lub informatycznej,
 • w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom i organom kontrolującym, sądom, zakładom ubezpieczeniowym, placówkom zdrowia.

Podanie danych osobowych, adresowych, telefonicznych w związku z zawieraną umową, świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie jest dobrowolne. Bez podania tych danych, nie jest możliwe zawarcie umowy, świadczenie usług bądź udzielenia odpowiedzi pisemnej lub ustnej.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres współpracy: nie dłużej niż 5 lat od momentu ostatniego kontaktu biznesowego lub 1 rok po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, a w odniesieniu do dokumentów księgowych zawierających dane osobowe – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka prywatności – pliki cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: HERKULES Bogusław Raatz,  ul. Hodowlana 45/1, 86-005 Białe Błota.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

HERKULES Bogusław Raatz
ul. Hodowlana 45/1
86-005 Białe Błota